Sistemul de control intern managerial

Sistemul de control intern managerial al DSVSA Giurgiu
PROCEURI OPERATIONALE SPECIFICE