DREPT LA REPLICĂ

Având în vedere articolele apărute în mediul online privind ”Răspândirea pestei porcine africane de către autorități”, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu face următoarele precizări:

  1. Ridicarea cadavrelor, respectiv ecarisarea teritoriului, nu este responsabilitatea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  2. Porcul bolnav (diagnosticat ulterior cu PPA ce aparținea unui proprietar din localitatea Mironești) a fost tratat timp de 5 zile de către un tehnician veterinar din localitatea Hotarele.

La apariția primelor semne de boală proprietarul nu a anunțat medicul veterinar de liberă practică împuternicit care efectuează acțiuni sanitar-veterinare pe raza comunei Gostinari.

Acest fapt nu a fost precizat de proprietarul animalelor în articole.

Persoana care a efectuat ilegal tratament porcului bolnav va suporta rigorile legii (plângere penală pentru nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea și combaterea bolilor infectocontagioase la animale, în speță, pesta porcina africană, faptă prevazută de art.355 NCP).

  1. Crotalierea animalelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți care dețin contracte de concesiune/prestări servicii cu D.S.V.S.A. Giurgiu, la notificarea proprietarilor. Termenele de identificare sunt: 20 de zile de la naştere – bovinele, 6 luni de la naştere – ovinele și caprinele și 60 de zile de la naştere – porcinele (conform Ordinului ANSVSA nr 40/2010 – proprietarul animalelor este responsabil de identificarea și înregistrarea animalelor). În acest caz manopera privind identificarea și înregistrarea animalelor este suportată de la bugetul de stat. În cazul depășirii acestor termene identificarea și înregistrarea animalelor se face contra cost.

Animalele trebuie să fie crotaliate chiar dacă sunt crescute pentru ”autoconsum”.

  1. În cazul în care se constată că un proprietar deține animale neidentificate acesta este sancționat contravențional și conform art 8, lit f din HG 1214/2009 și nu beneficiază de despăgubiri.

Director Executiv

Dr. Liviu FLORESCU